Nasze usługi

Praca tymczasowa

Specjalizujemy się w wykonywaniu usług pracy tymczasowej, które świadczymy od 2004 roku.

Szybka rekrutacja, zatrudnienie pracowników tymczasowych zgodnie z przepisami prawa, profesjonalna obsługa kadrowo – płacowa oraz natychmiastowa reakcja na bieżące potrzeby pozwalają na wieloletnią, owocną współpracę.

Cechuje nas rzetelność, przejrzystość oraz uczciwość a zatrudniani przez nas pracownicy spotykają się z rzetelną i profesjonalną opieką. Utrzymujemy najwyższe standardy jakości.

Nasze zadania:

 • Rzetelna rekrutacja – pozyskanie pracowników spełniających w stu procentach oczekiwania klienta
 • Zatrudnienie pracowników tymczasowych zgodnie z przepisami prawa
 • Kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa 
 • Natychmiastowa reakcja na bieżące potrzeby - Dedykowany Opiekun Klienta
 • Kontakt z pracownikami - stała opieka Koordynatorów nad pracownikami
Prace zlecone i sezonowe

Rekrutujemy i tworzymy zespoły do realizacji określonych zadań, takich jak: porządkowanie terenów, sprzątanie po remontach, konfekcjonowanie, pakowanie, proste prace pomocnicze, inwentaryzacje itp.

Pracujemy również przy krótkoterminowych, sezonowych zleceniach w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych.

Na rzecz realizacji powyższych prac znajdujemy zatrudnienie dla uczniów, studentów, obcokrajowców, osób zainteresowanych dodatkowym zajęciem.

Nasze zadania:

 • Wsparcie Klienta w określeniu możliwości realizacji zadań w zakresie kadrowym
 • Szybka i skuteczna rekrutacja oparta na kilkunastoletnim doświadczeniu w działaniu na rynku pracy
 • Stworzenie niezależnych zespołów do wykonania określonych zadań
 • Stały kontakt z Klientem
 • Pełna obsługa kadrowo-płacowa

Współpraca z nami daje gwarancję zaangażowania w realizowane projekty, elastyczności oraz bieżącego reagowania na potrzeby Klientów.

Rekrutacja

Nasze wieloletnie doświadczenie na rynku pracy zapewnia skuteczne i rzetelne świadczenie usług rekrutacji pracowników w wielu branżach produkcyjnych i nie tylko.

Docieramy do potencjalnych kandydatów korzystając z naszej Bazy Kandydatów oraz przeprowadzając celowane działania rekrutacyjne.

Korzystając z innowacyjnych i kreatywnych metod znajdujemy odpowiednich kandydatów również na stanowiska administracyjne dowolnego szczebla.

Przebieg procesu rekrutacji:

Pozyskanie aplikacji – Selekcja – Wybór najlepszego z kandydatów


Nasze zadania:

 • Pozyskanie pracowników z różnych obszarów i branż
 • Docieranie do potencjalnych pracowników za pomocą innowacyjnych metod i narzędzi rekrutacyjnych
 • Rzetelna weryfikacja kandydatów
 • Indywidualne podejście do każdego Klienta
Wsparcie w zatrudnianiu cudzoziemców

Pomagamy szybko i skutecznie zalegalizować pobyt oraz pracę cudzoziemców w Polsce.

Znamy aktualne warunki i wymagania formalne, skutecznie wspieramy uzyskiwanie zezwoleń na pracę, oświadczeń o zamiarze zatrudnienia, zezwoleń, kart pobytu.

Kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie pozwala nam w pełni profesjonalnie wspomagać lub w pełni przeprowadzać samodzielnie skomplikowane procedury administracyjne.

Zatrudniamy cudzoziemców także dla naszych Klientów.

Nasze zadania:

 • Weryfikacja dokumentów
 • Przeprowadzenie procedur administracyjnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
 • Kontakt z Urzędami Pracy i Urzędem Wojewódzkim
 • Przejęcie odpowiedzialności za pilotaż postępowań administracyjnych
 • Uzupełnianie koniecznej dokumentacji w trakcie postępowania
 • Nadzorowanie terminowości realizacji złożonych wniosków
 • Rekrutacja i zatrudnianie cudzoziemców
 • Wspieranie Klientów profesjonalną wiedzą
Outsourcing kadrowo-płacowy

Odciążamy właścicieli firm od konieczności zarządzania kadrami, pozwalając im skupić się na zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Dynamicznie zarządzamy kadrami, zapewniając firmie realne oszczędności.

Mamy przejrzyste zasady współpracy i indywidualne podejście do każdego Klienta.

Nasze zadania:

 • Profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa podmiotów zewnętrznych
 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych w tym dokumentów związanych z zatrudnieniem lub ustaniem zatrudnienia, spraw związanych z komornikami, ZUS, Urzędem Skarbowym 
 • Monitorowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków, dokonywanie potrąceń na rzecz ZUS i US
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 
 • Przygotowywanie rocznego rozliczenia PIT dla pracowników oraz zleceniobiorców
 • Przejęcie odpowiedzialności wobec PIP, ZUS, US, w zakresie świadczonej usługi

Jak wygląda współpraca?

 1. DOKŁADNE ROZPOZNANIE POTRZEB KLIENTA
  Każdy Klient jest inny i czego innego potrzebuje, dlatego zanim przystąpimy do realizacji sprawdzamy, co dla Klienta jest najlepsze. Naszym podstawowym narzędziem jest rozmowa. Przeprowadzamy serię wywiadów z managerami, pracownikami i właścicielami. Badamy również potrzeby za pomocą ankiet i testów. Dopiero z analizy tychże otrzymujemy zestaw danych, w oparciu o które możemy zacząć projektować możliwe rozwiązania.
 2. ZAPROJEKTOWANIE MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ
  Zawsze pracujemy nad kilkoma rozwiązaniami, tak aby dać Klientowi wybór. Pokazujemy ich mocne i słabsze strony, szanse i zagrożenia, jakie są z nimi związane. Rozwiązania różnią się zasobami, jakich trzeba użyć, warunkami, które należy spełnić oraz korzyściami, które przyniosą.
 3. KONSULTACJA I WYBÓR OPTYMALNEGO ROZWIĄZANIA
  Wracamy do stołu i wspólnie analizujemy możliwe rozwiązania. Chętnie odpowiadamy na pytania i służymy radą. Wspólnie analizujemy, jakie środki trzeba zaangażować w realizację konkretnych rozwiązań. Razem wybieramy jedno z rozwiązań lub tworzymy nowe w oparciu o zaproponowane.
 4. REALIZACJA USŁUGI
  Świadczymy usługi, cały czas pozostając do dyspozycji klienta. Reagujemy na problemy, optymalizujemy procesy i służymy naszym know-how.
 5. BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTA
  Podczas trwania realizacji usługi cały czas pozyskujemy od Klienta informacje, czy nasza usługa jest świadczona prawidłowo. Pytamy, czy możemy pewne kwestie zmienić, aby ulepszyć i podnieść jakość spełnianych usług. Badanie poziomu satysfakcji odbywa się przez cały czas trwania usługi, głównie poprzez rozmowy z osobami wyznaczonymi w umowie do kontaktu oraz z przełożonymi określonej grupy pracowników.

Więcej informacji

Zainteresowała Cię nasza oferta i chcesz z niej skorzystać lub dowiedzieć się więcej?

Potrzebujesz porady z zakresu HR lub księgowości?

A może nie wiesz dokładnie, czego potrzebujesz i chcesz skorzystać z pomocy naszego doradcy?

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym!

Jeśli wiesz, czego dokładnie potrzebujesz i chcesz otrzymać od nas wycenę, możesz przesłać nam zapytanie ofertowe za pomocą formularza: