Blog

Sprawdź co słychać w branży HR

Najnowszy wpis

Zatrudniasz cudzoziemców – będzie łatwiej!

Rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku pracy na pracowników w większości branż wymuszają konieczność zatrudniania pracowników z krajów trzecich. Zmiany w prawie mają ułatwić i uprościć procedury przedłużania cudzoziemcom możliwości pracy i pobytu w Polsce, tworząc stabilne zaplecze kadrowe.