Rynek pracy w czasach pandemii koronawirusa

Opublikowano 2 lata temu

Światowa pandemia wywołana przez wirus SARS-CoV-2 przestawiła nasze życia do góry nogami. Kolejne zamrożenia gospodarki powodują niemałe zawirowania wśród wielu branż.


Światowa pandemia wywołana przez wirus SARS-CoV-2 przestawiła nasze życia do góry nogami. Kolejne zamrożenia gospodarki powodują niemałe zawirowania wśród wielu branż. I tak jak może nam się wydawać, że najbardziej odczuwają to przedsiębiorcy związani z gastronomią, fryzjerzy czy kosmetyczki, tak za nimi stoi całe grono dostawców. Zamykamy galerie handlowe, szkoły, uczelnie oraz usługi, pracujemy zdalnie i izolujemy się od innych. Czy w związku z tym zaobserwowano jakieś zmiany na rynku pracy? Czy były one aż tak znaczące? Jak wygląda aktualny poziom bezrobocia w Polsce? Czy dokonały się jakieś zmiany w zakresie podejścia pracodawców do oferowanych stanowisk pracy?

Wczytując się w podsumowanie roku 2020 w raporcie „Rynek Pracy”, jeden z większych portali ogłoszeniowych opublikował informację o pojawieniu się około 550 tysięcy ofert. Wynik ten jest bardzo zbliżony do roku 2019, różnica  ta wynosi niecałe 14 tysięcy ofert. Nie jest to aż tak niepokojąca różnica w świetle wielkich obostrzeń pandemicznych. Jeśli chodzi o statystyki najczęściej poszukiwanych specjalistów również nie uległy one dużej zmianie. Oprócz niewielkich wahań, tendencja i proporcje pozostały te same. Wzrost ofert możemy zauważyć przy stanowiskach związanych z handlem i sprzedażą. Portal podaje, że jest ich około 3% więcej. Spadła natomiast liczba ogłoszeń związanych z obsługą klienta, inżynierią czy branżą IT. Na tym samym poziomie pozostała liczba ogłoszeń związanych z branżą finansów.

Jeśli chodzi o poziom bezrobocia to według danych Eurostat w 2020 roku wynosił on 6,1%. Zwiększył się on więc w porównaniu do roku 2019 o 2,4%, kiedy to wynosił 3,7%. Przy okazji warto zauważyć, że wzrost bezrobocia jest tendencją ogólnoświatową. W całej Unii Europejskiej wzrósł względem 2019 roku z 6,4% do 8,3%. Wskaźniki te mogą się oczywiście od siebie różnić, my udostępniamy te, które w swoich zestawieniach podaje Europejski Urząd Statystyczny.

Jakie ruchy wykonują pracodawcy w obliczu obostrzeń pandemicznych? Najczęściej jest to rezygnacja z finansowania wyjść integracyjnych, kart sportowych, dofinansowania szkoleń czy owoców w biurze. Czego natomiast oczekują pracodawcy w tych nowych czasach? Pięć najczęściej wymienianych czynników to współpraca, odporność na stres, umiejętność zarządzania czasem, chęć ciągłego rozwoju oraz kreatywność.

Idąc dalej, jakie są oczekiwania pracowników w świetle nowych reguł rządzących naszym światem? Przeanalizujemy dla Państwa odpowiedzi branży produkcyjnej, gdyż w obsłudze takowej się specjalizujemy i jest nam najbliższa. Aż 90% ankietowanych wskazało zarobki, jako czynnik o największej wartości, dalej 78% atmosferę w pracy, 58% godziny pracy, 58% lokalizację i 54% rozwój. Jakich pracowników na rynku pracy ciągle jest za mało? Specjalistów produkcji takich jak spawacze, operatorzy obrabiarek skrawających, elektrycy, elektromechanicy, stolarze czy ślusarze. Najwięcej osób utraciło natomiast pracę, jeśli wcześniej pracowali w sklepach, gastronomii czy w mechanice samochodowej.

Choć wizja wyjścia z pandemii dzięki masowym szczepieniom jest coraz bliżej, to nikt z nas dokładnie nie wie, kiedy pandemia COVID-19 opuści nas zupełnie. Pocieszający jest fakt, że w liczbach dotyczących chociażby ogłoszeń z aktualnymi ofertami pracy nie widać wielkiego dramatu w porównaniu do roku 2019. Niektóre wskaźniki spadły, inne urosły, jednak z pewnością zmieniły się warunki zatrudnienia, podejście do pakietów socjalnych, praca stacjonarna zmieniła się w zdalną, niektórzy stracili pracę i zatrudnili się w innych branżach. Przy tym wszystkim mamy branże, gdzie ciągle brakuje rąk do pracy. Rynek zatrudnienia jest dynamiczny i zmienia się na naszych oczach. Czy coś zmieni się w momencie rozpoczęcia masowych szczepień? Także w zakładach pracy? Jak sytuacja ta będzie się dalej rozwijać? Czy praca zdalna zostanie z nami na zawsze? Nie znamy odpowiedzi na wszystkie z postawionych pytań, ale będziemy ich szukać…