Rozliczenie PIT-11 za 2020 rok, co z nim zrobić i jak go rozliczyć?

Opublikowano 3 lata temu

PIT-11 dostajemy od swojego pracodawcy w formie dokumentu pisemnego lub przez internet. Do końca lutego 2021 roku pracodawcy i inni płatnicy zobowiązani są przekazać podatnikom PIT-11. Wypełniony formularz zawiera informacje m.in. o dochodach uzyskanych w poprzednim roku.


PIT-11 dostajemy od swojego pracodawcy w formie dokumentu pisemnego lub przez internet. Do końca lutego 2021 roku pracodawcy i inni płatnicy zobowiązani są przekazać podatnikom PIT-11. Wypełniony formularz zawiera informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek, zapłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Co to jest PIT-11?

Formularz PIT-11 to informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wysokość potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W PIT-11 ujęte są przychody, koszty, zaliczki oraz dochody z następujących źródeł: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należność za pracę przypadająca tymczasowo aresztowanym, świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, działalność wykonywana osobiście lub społecznie, prawa autorskie, należności wynikające z umowy aktywizacyjnej. Dokument dostajemy od wszystkich podmiotów, które wypłacają nam wynagrodzenie oraz pobierają od nas zaliczki na podatek.

Co zrobić z PIT-11?

Aktualnie płatnicy dostarczają PIT-11 nam oraz urzędowi skarbowemu. Termin dostarczenia dokumentu to ostatni dzień lutego, jeśli płatnicy dostarczają urzędowi rozliczenie w formie elektronicznej lub ostatni dzień stycznia, jeśli płatnicy robią to w formie pisemnej. Osoby, które dostały PIT-11 od pracodawcy powinny na jego podstawie wypełnić zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki z PIT-11 należy przenieść do odpowiednich rubryk o tym samym tytule. PIT-11 nie wysyłamy do urzędu, a jedynie na jego podstawie uzupełniamy PIT-37 lub PIT-36. Następnie zeznanie główne wysyłamy do urzędu do dnia 30 kwietnia.

Kiedy zatem wypełniamy PIT-37 a kiedy PIT-36?

Zwyczajowo pracownicy, zleceniobiorcy i te osoby, którym zaliczki na podatek pobiera i oblicza płatnik (pracodawca czy zleceniodawca) rozliczają się za pośrednictwem PIT-37. Natomiast podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część bez pośrednictwa płatnika powinny wybrać PIT-36.

Co jeśli nie dostaliśmy PIT-11 na czas?

Jeśli dostaniemy spóźniony PIT-11, już po złożeniu przez nas rocznego zeznania podatkowego i PIT-11 jest zgodny z podanymi przez nas w zeznaniu informacjami nie musimy nic robić. Jeżeli jednak pomyliliśmy się w rocznym zeznaniu, trzeba zastanowić się jak zrobić korektę w PIT-11.

Co jeśli w 2020 roku pracowaliśmy u kilku pracodawców?

Jeśli otrzymaliśmy kilka formularzy PIT-11 od wielu pracodawców należy je zebrać i zsumować kwoty w nich widniejące, tak aby przenieść do odpowiedniego pola PIT-37 kwotę całościową. Przy przenoszeniu kwoty należy pamiętać, aby nie przekroczyć odpowiednich limitów dla kosztów uzyskania przychodu oraz dla składek społecznych i zdrowotnych.

Na koniec ważne informacja dla osób, które dostają wynagrodzenie 10-tego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie wchodzące na konto 10-stycznia 2020 roku, za grudzień 2019, jest liczone do PIT-11 za rok 2020. Pamiętajcie o tym czekając na PIT-11 od swojego, już być może byłego pracodawcy. Udanych i bez pomyłkowych obliczeń!