Kwarantanna dla migrantów z Ukrainy: nowe zasady od 30.03.21

Opublikowano 2 lata temu

Wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę Unii Europejskiej podlegają 10-dniowej kwarantannie (licząc od dnia następującego po dniu wjazdu). Od 30.03.2021 obowiązują przepisy, według których kwarantannę można skrócić, wykonując test na Covid-19 już w Polsce.


Od 2015 roku w Polsce stale obserwujemy wzrost migrantów ze Wschodu, wśród których zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy. Polska dla Ukrainy jest jednym z najczęściej wybieranych krajów do przyjazdu w celach zarobkowych. Wpływa na to fakt bezpośredniej granicy oraz podobieństwa języków – obie strony posługują się językami z rodziny słowiańskiej.

Od początku pandemii migracja pracowników z Ukrainy jest utrudniona z powodu dynamicznie zmieniających się przepisów o przekroczeniu granicy.  W pierwszej kolejności przed wjazdem do RP cudzoziemiec musi przedstawić dokumenty potwierdzające jego dostęp do rynku pracy – zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Następnie wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę Unii Europejskiej podlegają 10-dniowej kwarantannie (licząc od dnia następującego po dniu wjazdu). Do niedawna obowiązywał przepis, zgodnie z którym z kwarantanny zwalniał negatywny wynik testu w kierunku Sars-Cov-2 wykonany jeszcze w swoim kraju nie dłużej niż 48 h przed wjazdem do Polski. Było to bardzo korzystne dla pracodawców i chętnie praktykowane przez przyjezdnych.

Jednak od 30.03.2021 obowiązują nowe przepisy, według których kwarantannę można jedynie skrócić, wykonując test na Covid-19 już w Polsce. Mamy na to 48 godzin od momentu przekroczenia granicy. Wystarczy najprostszy test, tzw. antygenowy – można go wykonać w wielu punktach, a oczekiwanie na wynik wynosi od 15 do 30 minut. Jego koszt to około 150 zł włącznie z tłumaczeniem na język angielski. Należy jednak pamiętać, że warunkiem skrócenia kwarantanny jest tylko negatywny wynik oraz że nie w każdym punkcie można wykonać test bez uprzedniej rejestracji!

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był pomocny i życzymy wszystkim bezpiecznych przejazdów przez granicę!