Agencja Zatrudnienia w czasie Covid-19

Opublikowano 3 lata temu

Poniższy tekst przedstawia zmiany jakie zaszły na rynku pracy w czasie trwania Covid-19. Ponadto możemy dowiedzieć się z niego o zaletach, korzyściach i ułatwieniach związanych z podjęciem współpracy z naszą agencją zatrudnienia.


Przetaczający się przez świat globalny kryzys związany z epidemią Covid 19, dotknie każdego z nas, zaistnieje w każdej dziedzinie życia. I choć ta świadomość nie jest przyjemna warto zdać sobie z tego sprawę już dzisiaj.

Trudno przewidzieć w jakim stopniu kryzys ten zniosą przedsiębiorstwa. Na ile skuteczne okażą się działania rządów poszczególnych państw zmierzające do podtrzymania gospodarek w tym trudnym okresie dowiemy się niebawem. Jedno jest pewne, zmianę odczujemy wszyscy, do zmiany tej trzeba się przygotować jak najprędzej.

Likwidacja zakładów pracy, zastój produkcji w niektórych branżach, zawieszanie lub likwidacja działalności gospodarczej wielu podmiotów, zamrożony handel, tak prezentuje się aktualny stan gospodarki. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w produkcji i handlu spadają, liczba wyrejestrowanych działalności gospodarczych przekracza liczbę nowo rejestrowanych podmiotów.

Z danych opublikowanych przez GUS, do końca kwietnia bieżącego roku bezrobocie wynosiło 5,8 %. W liczbach oznacza to, że w urzędach pracy zarejestrowanych zostało blisko 100 000 osób. Te dane rosną od marca, jednak na pewno nie oddają skali problemu, skutki zamrożenia gospodarki odczuwać będziemy jeszcze długo po jej uruchomieniu.

Rynek pracy w Polsce staje wobec nowych jakościowo wyzwań w skali nieznanej dotychczas, działania osłonowe oraz ciągle rosnące koszty zatrudnienia wymuszą zarówno na pracownikach jak i pracodawcach konieczność dostosowania się do bieżących realiów.

Dla optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach kluczowe staje się utrzymanie takiego poziomu zatrudnienia, który będzie jak najmniej kosztochłonny a przy tym jak najbardziej elastyczny, dostosowany do bieżących potrzeb i możliwości.

W przypadku firm o charakterze produkcyjnym, związanych z sezonowością, uzależnionych od poziomu zamówień, najlepszym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z pracy tymczasowej.  

Istnieją cztery podstawowe grupy czynników determinujących stosowanie tego rozwiązania:globalny charakter gospodarki wolnorynkowej, aktualny stan kryzysu jest tego doskonałym przykładem, zmiana tradycyjnego modelu pracy, dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze - elastyczna reakcja na zmianę, przepisy prawa pracy -bardzo wysoki poziom ochrony stosunku pracy, wysokie obciążenia kosztami pracy

W aktualnej sytuacji gospodarczej, która jest dynamiczna i niestabilna wszystkie te elementy są spełnione i z pewnością wiele przedsiębiorstw skorzysta z tego rozwiązania lub będzie je kontynuować.

Zarządzanie zasobami od kilku lat charakteryzuje się coraz bardziej trwałą tendencją do wprowadzania rozwiązań doraźnych, dopasowujących model zatrudnienia do zmiennego otoczenia rynkowego.

Dla przedsiębiorców praca tymczasowa to; ograniczenie rozmiaru świadczeń pracowniczych,ograniczenie kosztów i ryzyka związanego z rotacją pracowników, znaczne ograniczenie biurokracji w przedsiębiorstwie;

Obniżenie kosztów pracy – przeniesienie na firmę zewnętrzną procesów i kosztów związanych z rekrutacją pracowników, ich zatrudnieniem, obsługą kadrowo-płacową i archiwizacją danych

Optymalizacja kosztów zatrudnienia poprzez stałe dostosowywanie stanu i struktury zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstwa a zatem - wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Elastyczność w zatrudnieniu nie jest alternatywą wobec pracy stałej a jedynie jej uzupełnieniem i odpowiedzią na wymagania rynku stawiane przedsiębiorcom.     

Rozwiązania prowadzące do wzrostu elastyczności zatrudnienia, zmierzają w istocie do odnalezienia punktu, w którym przedsiębiorstwo maksymalizuje korzyści i minimalizuje koszty zatrudnienia, przy zachowaniu równowagi funkcjonowania przedsiębiorstwa w podstawowej sferze działania.

Praca tymczasowa to dobre rozwiązanie na trudne czasy a współpraca ze sprawdzoną agencją zatrudnienia pracy to gwarancja powodzenia.